BASIN BÜROSU


Hakkımızda

Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde, doğrudan Rektörlük’e bağlı olarak çalışmakta olan Basın Bürosu, üniversite ile medya arasındaki temel ilişkileri sağlamak ve geliştirmek görevini üstlenmiştir.

 

Basın Bürosu, ODTÜ’nün saygın imajını korumak ve kamuoyunu üniversitedeki bilimsel, sosyal, kültürel gelişme ve etkinliklerden haberdar etmek için;

 

• Üniversitede haber niteliği taşıyan bilgilerin toplanması ve ilgili basın kuruluşlarına iletilmesi,
• Yazılı ve görsel basının ilgi gösterebileceği konularda metin, fotoğraf, film hazırlanması ve bunların medya kuruluşlarında yayınlanmasının sağlanması,
• Kamuoyunun, bilgi ve teknolojinin kaynağı olan üniversiteden, bilim dünyasındaki gelişmelerden birinci elden haberdar edilmesini sağlanması,
• Basında yer alan üniversite ile ilgili haberlerin duyurulması ve arşivlenmesi

 

gibi çalışmaları, nesnel olma özelliğini yitirmeden, yürütmektedir.